ေမွ်ာ္လင့္ေနမယ့္ သူ႔ကမ္းလင့္လက္

posted under by chitsanm


အခ်ိန္ေတြကုန္ဆံုးခဲ့ေပမယ့္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အလင္းေရာင္တန္းေလးက
ငါ့ကို တစ္စ တစ္စ တုိက္စားေနၿပီပဲ...။

သူ႔ကို လြမ္းတယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ကေလး ရွိရံုကလဲြလုိ႔
သူ႔အေပၚ အျပစ္မတင္မိတာေတာ့ သူတစ္ေယာက္ သိခဲ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး...။

သူသာ ငါ့ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ခဲ့လုိ႔
သူ႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ကမ္းလွမ္းမယ့္ လက္ေလးကိုေတာ့
ေမွ်ာ္လင့္ေနမိမယ္ဆုိတာ သူတစ္ေယာက္ ယံုေစခ်င္တယ္...။


Written by

ခ်စ္စမ္း

0 comments

Make A Comment
top