♥နင့္ကိုခ်စ္တယ္♥

posted under by chitsanm

အခ်စ္စစ္တုိင္းက အခ်စ္ဦးလုိ႔ ဆုိခဲ့ရင္
ငါ မင္းကိုခ်စ္မိေနတာ အခ်စ္စစ္ပါလုိ႔ ထပ္ေျပာေနစရာ လုိေတာ့မယ္ မထင္ေတာ့ပါဘူး။

အႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ရြတ္ဆုိခဲ့တဲ့ ငါ့ႏႈတ္ခမ္းဖ်ားဆီက စကားေလးကို နင့္ကိုေျပာျပခ်င္မိတယ္
အဲဒီ စကားေလးက....

နင့္ကိုခ်စ္တယ္... နင့္ကိုခ်စ္တယ္.. နင့္ကိုခ်စ္တယ္.... :P

Written by

ခ်စ္စမ္း

1 comments

Make A Comment
top