``အစမ္းသပ္ခံ ေရာင္စင္မဲ့ႏွလံုးသား´´

posted under by chitsanm


မပီျပင္၀ုိးတ၀ါး မၾကည္လင္ဆုိးရြားလွတဲ့
အိပ္မက္ရက္ရွည္ ညမ်ားစြာရဲ႕အလယ္မွာ
အတိတ္ရဲ႕အေျဖကို
ျပန္ရွာမိကာ အခါခါေပါ့...။

ခ်စ္သူရဲ႕ ၾကည္လင္႐ုိးရွင္းလွတဲ့ အေျဖမွန္တစ္ခုအတြက္
အသက္ထက္ျမတ္ႏုိး ခ်စ္ခဲ့ေသာ္လည္း
အခ်စ္အတြက္ အျပစ္မဲ့တဲ့ဒီလူ႔ႏွလံုးသားကိုမွ
မညွာတာခဲ့...။

အခ်စ္မဲ့ စကားေတြကို ရြတ္ဆုိျပတတ္သူရဲ႕
ႏွစ္သိမ့္သံစဥ္ေလးေတြရဲ႕အလယ္မွာ
ၾကယ္တာရာ မလင္းလက္တဲ့ လမုိက္ည
မုိးေမွာင္က်ခဲ့တဲ့ ဒီလူ႔ႏွလံုးသားကို
မင္းအတြက္ အၿပီးအပုိင္ စေတးခဲ့လုိက္ပါၿပီ
ခ်စ္ရတဲ့သူရယ္...။ ။

Written by
ခ်စ္စမ္း

0 comments

Make A Comment
top