``လမ္းျပမယ့္ ရင္ခြင္သစ္´´

posted under by chitsanm

အခ်စ္စစ္အမွန္ကို
အျပစ္သင့္ မက်န္ခဲ့ေစခ်င္ဘူး... ခ်စ္သူ...။

ကိုယ့္ရင္ခြင္ထဲ မင္းအခ်စ္အေရာက္
ေပ်ာက္ရွာေနတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေလးေတြ
ေပၚလြင္ထင္ရွားလာတာဟာ အခ်စ္ရဲ႕အၾကင္နာမ်ားနဲ႔
ဖန္ဆင္းခဲ့ေလသလား ခ်စ္သူ...။

အယူမူ၀ါဒ ကဲြလဲြခဲ့ရင္ေတာင္
တဒဂၤအတြက္မဟုတ္ဘဲ ထာ၀ရအတြက္
ထပ္တူတက် မွတ္ယူၾကပါစို႔ ခ်စ္သူ....။

အသစ္အသစ္အခ်စ္ေတြနဲ႔ တရစ္ရစ္ႏြယ္ယွက္ၿပီး
ဖလွယ္ခဲ့တဲ့ သံေယာဇဥ္ျမစ္ႏွစ္စင္းရဲ႕ ေမတၱာေရလႈိင္းေလးေတြကို
ခရီးေက်ာႏွင္ကာ စီးနင္းလိုက္ပါရင္း
အခ်စ္ဆုိတဲ့ ထာ၀ရခရီးလမ္းရွည္ႀကီးအေပၚမွာ
အတူေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါစို႔ ခ်စ္သူရယ္...။ ။

Written by
ခ်စ္စမ္း

1 comments

Make A Comment
top