``အစမ္းသပ္ခံ ရင္ခြင္မဲ့ႏွလံုးသား´´

posted under by chitsanm
အၿပံဳးပန္းတစ္ရာ မယာမဒီရဲ႕
ဆဲြေဆာင္မႈေၾကာင့္
အခ်စ္ဆုိတဲ့ ``အ´´ ``ခ်စ္´´စိတ္ေၾကာင့္
အညွာမေညာင္း အသီးမရင့္ခင္မွာပဲ
ေျမ၀ယ္ခေညာင္း
ေၾကြၾကခဲ့ဖူးၿပီ...။

အႏွစ္မပါတဲ့ အခ်စ္ေတြကို
အျပစ္မဖဲြ႕ အခ်စ္စစ္သကဲ့သို႔
ရစ္ဖဲြ႕ေႏွာင္ခဲ့သံေယာဇဥ္ အျဖစ္ေတြေၾကာင့္
မထီမဲ့ျမင္ က်ီစယ္ျပဳကာ ေစာ္ကားခံခဲ့ရဖူးၿပီ...။

ခပ္လွလွမဒီတစ္ပါးကို စဲြလန္းတမ္းတမိလုိ႔
ႀကိဳးကိုင္ေနသူ ထုိမဒီရဲ႕ ျဖတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္
႐ုပ္ေသးႀကိဳးျပတ္ ေျဖဆည္ခ်ိန္ကင္းမဲ့ေလာက္ေအာင္ထိ
အတံုးအ႐ုန္း လဲက်ခဲ့ဖူးၿပီ...။

သံေယာဇဥ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလြန္းလွတဲ့
ဒီအခ်စ္ရဲ႕ ပေဟဠိ ပုစၧာေတြကို
မေျဖဆုိႏုိင္ေတာ့တာ ငါ့ရဲ႕ အျပစ္လား....။


Written by
ခ်စ္စမ္း

1 comments

Make A Comment
top