ကဗ်ာက႑(၁၂)

posted under by chitsanm

ကမ္းလင့္အခ်စ္

တစ္ေန႔မွေမ့မရ
ေတြ႕ေနရမင္း႐ုပ္သြင္
အၾကင္နာမာန မထားလင့္ပါႏွင့္
မရႊင္သာ ကိုယ့္ႏွလံုးသားရယ္မုိ႕
အၾကင္နာတဆိတ္ေလးမွ် လွမ္းလွည့္ပါ။

သခင္ၾကင္သူမဲ့(မယ့္)ရင္ခြင္ဆီ
ဘ၀င္ရႊင္ၿပံဳး မင္းႏွလံုးသားေလးမ်ားလာခ့ဲလွ်င္
ၾကင္ရာမဲ့ ေဟာဒီရင္ခြင္က
လွမ်ဳိးၾကြယ္ေဒ၀ီတစ္ပါးကို
ဆီးလုိ႔သာ ႀကိဳေနဆဲ။ ။


Written By
ခ်စ္စမ္း

0 comments

Make A Comment
top