ကဗ်ာက႑(၁၁)

posted under by chitsanm

ေနာက္ဆံုးေနရာေလးတစ္ခု

သည္း(သဲ)နင့္ေအာင္႐ူး
အခ်စ္ဆူးစူးခဲ့ေပမယ့္လည္း
ခ်စ္ခဲ့ဖူးသူ
မင္းတစ္ေယာက္အတြက္ေတာ့
မေျဖဆည္ႏုိင္တဲ့
လြမ္းေမာတသမႈေတြနဲ႔
အျပည့္ခံစားေနမိေပါ့။

တစ္သက္မေမ့မွာ မင္းတစ္ေယာက္သာ
အၾကင္နာမင္းအခ်စ္ ဘယ္သူ႔ရင္ျဖစ္
သူကစြန္႔ပစ္ မင္းျဖစ္ခဲ့လွ်င္
ပန္းေျခာက္ပမာ ႏြမ္းလ်ျငား
ၿငိဳျငင္စိတ္မထား ခ်စ္စိတ္ပြားကာ
ဖြဖြေလးေကာက္ခါနမ္း
ေပ်ာက္ဆံုးခ်ိန္မတန္ေသးရင္ေတာ့
ေနာက္ဆံုးေနရာေလးတစ္ခု
ေမွ်ာ္လင့္ေနခ်င္ေသးတယ္၊ ။


Written By
ခ်စ္စမ္း

0 comments

Make A Comment
top