ဤသုိ႔ဆုိလာလွ်င္......

posted under by chitsanm
ကၽြန္ေတာ္သည္ စာသင္ခန္းအတြင္းသို႔ အခ်ိန္ေစာကာ ေရာက္သြားပါသည္။ ေစာေစာ ေရာက္ေနသည့္ အတြက္ စာသင္ခန္းထဲတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ သံုးေလးေယာက္ ခန္႔သာရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အခ်ိန္ေစာေသးတာနဲ႔ ဆရာရွိရာ ႐ံုးခန္းေလးဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းမိလုိက္ပါတယ္။ဆရာနဲ႔ စေတြ႕ေတြ႕ျခင္းပဲ စကားစၿမီေျပာၿပီး ဆရာ့အနားသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္လုိက္ပါတယ္။

ဆရာနဲ႔ အခ်ိန္အတန္ၾကာ စကားအခ်ဳိ႕ ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ စကားေျပာေနစဥ္ အေတာအတြင္းမွာပဲ ဆရာ့ထံမွ စကားတစ္ခြန္းထြက္ေပၚလာပါတယ္။ အဲဒီစကားေလးက “မင္းရဲ႕ ကုန္ဆံုးသြားတဲ့တစ္ေန႔သာအတြက္ ဘာေတြလုပ္မိသလဲ၊ လုပ္မိလွ်င္လည္း အဲဒီ လုပ္ရပ္ေတြက မင္းအတြက္ေရာ သူမ်ားအတြက္ပါ ေကာင္းက်ဳိးနဲ႔ ဆုိးက်ဳိး ဘယ္ႏွစ္ခု လုပ္မိတယ္ဆုိတာ မွတ္တမ္းတင္ထားမိရဲ႕လား” တဲ့။ အဲဒီေမးခြန္းေလးကိုေျဖဆုိဖုိ႔ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ပုိင္ဆုိင္လုိက္ပါၿပီ။ ခ်က္ခ်င္းေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေျဖလုိ႔မရ ျဖစ္ေန တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ “ဆရာ ကၽြန္ေတာ္ေျဖလုိ္႔မရေသးဘူး၊ ေနာက္ေန႔မွပဲ ကၽြန္ေတာ္ ေျဖပါရေစ”လုိ႔ ဆရာ့ထံ ခြင့္ေတာင္းမိပါတယ္။ ထုိအခါ ဆရာကၿပံဳးၿပီး “မင္းဆႏၵအတုိင္း ျဖစ္ေစဗ်ာ” တဲ့။ အဲဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း အိမ္ျပန္ေရာက္ခ်ိန္မွာ အဲဒီအေျဖကို ရွာလုိက္မိပါေတာ့တယ္။
ကၽြန္ေတာ္ေရးခ်မိလုိက္ပါၿပီ-

ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ ဆုိးက်ဳိးသည္ ႏွစ္ခုဒြန္တဲြလွ်က္ရွိ၏။ လူတုိင္းသည္ မည္သူမွ် ေကာင္းက်ဳိး တစ္ခုတည္းသာ လုပ္မိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဆုိးက်ဳိးဘက္တြင္လည္း အလွည့္က်ေရာက္ ေနမည္ျဖစ္သည္။ ထုိႏွစ္ရပ္ လံုးသည္ မိမိ၏ အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ ေနထုိင္မႈေပၚမူတည္ၿပီး ေကာင္းက်ဳိးေပးေသာအရာကို လုပ္မိျခင္း၊ ဆုိးက်ဳိးေပးေသာ အရာကိုလုပ္မိျခင္းဟူ၍ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အဓိကလုိအပ္ခ်က္မွာ မိမိ၏ ဆင္ျခင္တုံတရားပင္ျဖစ္၏။ မိမိလုပ္ေဆာင္ေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ေတာ့မည္ဆုိကတည္းက ဒီအလုပ္ဟာ ဆုိးက်ဳိး ေပးမည့္ အရာလား၊ ေကာင္းက်ဳိးေပးမည့္ အရာလားဟု သတိတစ္ခ်က္၀င္လုိက္လွ်င္ အဲဒီ အလုပ္ဟာ ဆုိးက်ဳိးဆုိတာ ျဖစ္မလာႏုိင္။ အကယ္၍ ျဖစ္သြားခဲ့သည္ရွိေသာ္ မစဥ္းစား မဆင္ျခင္ဘဲ လုပ္မိတာေလာက္ေတာ့ အဆုိးၾကည့္တက္တက္ ျဖစ္မလာႏုိင္ေခ်။

၎အေျခအေနမ်ားကိုမူတည္၍ ငါဒီေန႔လုပ္လုိက္တဲ့အရာေတြဟာ ေကာင္းက်ဳိးလား၊ ဆုိးက်ဳိးလားဟု မိမိကုိယ္ကို စမ္းစစ္ရေပမည္။ ထုိသို႔ စမ္းစစ္ရာတြင္ မိမိတစ္ေယာက္တည္း၊ မိမိအေတြး၊ မိမိစိတ္ႏွင့္ စမ္းစစ္ပါက အားလံုးအေကာင္းေတြၾကည့္ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူတုိင္းသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုဆုိးသည္ဟု မည္သူမွ်၀န္မခံလုိ။ ကိုယ့္စိတ္ကို၌ေသာင္မွ ငါလုပ္တာဆုိးက်ဳိးမဟုတ္ဘူး။ ေကာင္းက်ဳိးပဲဟု ေသြးထုိးေနေပလိမ့္ မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိစိတ္၊ မိမိလုပ္ရပ္ကို မွတ္တမ္းတင္ရာမွာ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ အကယ္၍ မွတ္တမ္းတင္မည္ဆုိပါက မိမိလုပ္ခဲ့ေသာ တစ္ေန႔သာ၏ အလုပ္မ်ားကို ေရးခ်မိမွာအမွန္ပင္။ ၎အလုပ္မ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိး၊ ဆုိးက်ဳိးဆုိတာ ျပန္လည္စဥ္းစားေနရန္ မလုိ။ ၎အလုပ္မ်ား မလုပ္ေဆာင္မွီမွာပင္ သတိတစ္ခ်က္၀င္ၿပီး စဥ္းစားသင့္၏။ အဓိကလုိအပ္ခ်က္ကေတာ့ မိမိကိုယ္ပုိင္စိတ္ႏွင့္ပင္ ေကာင္းက်ဳိးလား ဆုိးက်ဳိးလားဆုိတာ မလုပ္မိခင္ကပင္ စဥ္းစားရမည္သာျဖစ္ပါေတာ့သည္။

အခုကၽြန္ေတာ္ေရးထားတဲ့စာေလးကို ဆရာ့ထံျပလုိက္ေတာ့ ဒီစာေလးနဲ႔ပါတ္သက္ၿပီး ဆရာက အေျဖတစ္ခု ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေပးလုိက္ပါတယ္။ အဲဒီအေျဖေလးကေတာ့ စာဖတ္သူရဲ႕ အေျခအေနေပၚမွာပဲမူတည္ ေနတဲ့အတြက္ ေဖာ္ျပမေနေတာ့ပါဘူး။

(ကၽြန္ေတာ္ (၈)တန္းအရြယ္က ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေလးကို ျပန္လည္တင္ျပ ထားျခင္းသာ။ ဒီေမးခြန္းေလးနဲ႔ အျခားနည္းတူ အေျဖေလးရွိမယ္ဆုိရင္လည္း စာဖတ္သူ ကိုယ္တုိင္ အေျဖထုတ္ၾကည့္လုိက္ပါစို႔)

0 comments

Make A Comment
top