ဒီမွာဘက္ကမ္းမွသည္...

posted under by chitsanm
တစ္ဖက္မွာက အခ်စ္ေရး၊ တစ္ဖက္မွာက သူနဲ႔စပ္လ်ဥ္းတဲ့အိမ္ေထာင္ေရး အဲဒီႏွစ္ခုထဲက အိမ္ေထာင္ေရးဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႀကီးကို ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္လုိက္ၾကပါစို႔။ အိမ္ေထာင္ ေရးသည္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕လွတဲ့အခ်စ္မွာပဲ ျဖစ္ေပၚတတ္တယ္ေလ။ ထုိ႔အတူ အလြန္အင္မတန္ ေျခာက္ျခားတုန္လႈပ္ဖြယ္ရာေကာင္းလွေသာ ရက္စက္ျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းျခင္းသည္လည္း ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ လွတဲ့ အခ်စ္မွာပဲျဖစ္ေပၚ တတ္ပါတယ္။

အဲဒီအဓိပၸါယ္ေလးေတြကို သာဓကေလးေတြနဲ႔ ေဖာ္ၾကည့္လုိက္ပါစုိ႔။(၁)
အိမ္ေထာင္ေရးသည္ ေကာင္းကင္မွာ ျဖစ္ေပၚလာသကဲ့သို႔ လွ်ပ္စီးလက္ျခင္း၊ မုိုးၿခံဳးျခင္း သည္လည္း ေကာင္းကင္မွာပဲ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။

(၂)
သင္ေျပာေသာစကားမ်ားကို သင့္ဇနီးတစ္လံုးမက်န္ စိတ္၀င္စားစြာ နားစုိက္ေထာင္ ေစလုိလွ်င္ အတူအိပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာေျပာပါ။


(၃)
အိမ္ေထာင္ေရးသည္ စိတ္ပ်က္ စိတ္႐ႈပ္စရာေကာင္းသည္။ ပထမႏွစ္တြင္ ခင္ပြန္း ေျပာသည္ကို ဇနီးကနားေထာင္သည္။ ဒုတိယႏွစ္တြင္ ဇနီးေျပာသည္ကို ခင္ပြန္းက နားေထာင္သည္။ တတိယႏွစ္တြင္မူ (၂)ဦးစလံုးကေျပာ၍ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကနား ေထာင္သည္။


(၄)
ခင္ပြန္းတစ္ေယာက္ သူ၏ဇနီးကုိ ကားတံခါးဖြင့္ေပးသည္ကိုျမင္လွ်င္ ကားသည္အသစ္ျဖစ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဇနီးသည္အသစ္ျဖစ္၍ေသာ္လည္းေကာင္းျဖစ္မည္။ (ဤအခ်က္ (၂)ခုမွ တစ္ခုျဖစ္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။)

(၅)
အိမ္ေထာင္ေရးဆုိသည္မွာ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ႏွင့္ မိန္းမတစ္ေယာက္ေပါင္း၍ တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္းအသြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္။ ျပႆနာမွာ ဘယ္သူကဘယ္သူ ျဖစ္လာရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အခါတြင္ျဖစ္သည္။


(၆)

အိမ္ေထာင္မက်ခင္တြင္ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္သည္ ရည္းစားေျပာလုိက္သည့္စကားမ်ားကို တစ္လံုးမက်န္ မအိပ္ဘဲစဥ္းစားေတြးေတာေနမည္။ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အဆုိပါ ေယာက်္ားသည္ မိန္းမေျပာစကားမဆံုးခင္မွာပင္ အိပ္ေမာက်သြားေပလိမ့္မည္။(၇)
ေယာက်္ားတုိင္းသည္ လွပသင့္တယ္ေသာ၊ နားလည္မႈရွိေသာ၊ ခ်ဳိ႕ၿခံေႁခြတာ၍ အသံုးမႀကီး ေသာ၊ အခ်က္အျပဳတ္ေကာင္းေသာ မိန္းမကိုသာ လုိခ်င္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒက မိန္းမတစ္ေယာက္သာ ယူခြင့္ျပဳသည္။ (ဆုိလုိသည္မွာ ထိုအရည္အခ်င္းမ်ား အားလံုးႏွင့္ မိန္းမတစ္ဦးတည္းတြင္ မျပည့္စံုႏုိင္ေပ။)


(၈)
ေယာက်္ားတစ္ေယာက္၏ဘ၀သည္ အိမ္ေထာင္မက်ေသးမီ ၿပီးျပည့္စံုသည္ဟု မဆုိႏုိင္။ အိမ္ေထာင္ က်ၿပီးေသာ္ကား သူ၏ဘ၀ၿပီးဆံုးသြားၿပီဟု ဆုိႏုိင္သည္။
ပံုျပင္ေလးတစ္ခုရွိခဲ့တယ္ေလ...
ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေပါင္းသင္းလာေသာ ငယ္လင္မယားႏွစ္ေယာက္သည္ ဆုေတာင္းျပည့္ ေရတြင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၾကတတဲ့။ မိန္းမျဖစ္သူက ေရတြင္းအတြင္းသို႔ငုံ႔ၾကည့္၍ ဆုေတာင္း မႈတစ္ခုျပဳလုပ္ၿပီး ပုိက္ဆံအေၾကြေစ့ပစ္ထည့္လုိက္တယ္တဲ့ေလ။ ေယာက်္ားျဖစ္သူက လည္း ဆုေတာင္းမႈတစ္ခုျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္တတဲ့။ သို႔ေသာ္ ေယာက်္ားသည္ ၎ေရတြင္း အတြင္းသို႔ငံု႔ၾကည့္စဥ္ အားလြန္ကာ ေရတြင္းထဲျပဳတ္က်၍ ေရနစ္ေသဆံုးသြား တယ္တဲ့ေလ။
အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ မိန္းမျဖစ္သူသည္ ႐ုတ္တရက္ေၾကာင္သြားၿပီးေနာက္ ျပံဳးလုိက္တယ္တဲ့။
သူေျပာလုိက္သည္ -

“ဆုေတာင္းျပည့္သားပဲ”


(ကၽြန္ေတာ္သည္ အိမ္ေထာင္သည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတတ္တဲ့ အရာေလးေတြကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး သာဓကအျဖစ္ ေဖၚျပမိလုိက္ျခင္းသာ..။)

0 comments

Make A Comment
top