မင္းကိုလြမ္းတုိင္း ပန္းတုိင္းပြင့္ပါေစ...

posted under by chitsanm

ေရာက္တတ္ရာရာ စကားေလးေတြကို
အေခါက္ေခါက္အခါခါ ေျပာေနတတ္ေပမယ့္
မင္းနဲ႔အတူ ဆံုးဖူးခဲ့တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ရဲ႕ စကားလံုးေလးေတြကိုေတာ့
ေရာက္တတ္ရာရာအျဖစ္ မဖန္တီးခဲ့ပါဘူး ခ်စ္သူ...။

ေနာက္တစ္ေယာက္ ေနာက္တစ္ေနရာမွာ ေတြ႕ဖူးခဲ့ေပမယ့္
မင္းနဲ႔အတူ ဆံုးဖူးခဲ့တဲ့ ေနရာေလးေတြတခ်ဳိ႕ကိုေတာ့
ငါ့ဘ၀ရဲ႕ရင္မွာ တစ္သက္လံုး သိမ္းဆည္းသြားမွာပါ ခ်စ္သူ...။

အလြမ္းအေဆြးနဲ႔ သတိရျခင္းေတြကို လစ္လ်ဴရွဳတတ္ေပမယ့္
မင္းကိုလြမ္းခဲ့မိတဲ့ အလြမ္းရဲ႕ရလဒ္ကေလးေတြကိုေတာ့
ထာ၀ရရင္မွာ တည္တ့ံေနခဲ့ၿပီ ခ်စ္သူ...။

မင္းကိုလြမ္းတုိင္း ပန္းတုိင္းပြင့္ပါေစသား....။Written by
ခ်စ္စမ္း

0 comments

Make A Comment
top