ကဗ်ာက႑(၈)

posted under by chitsanm

အခ်စ္စစ္ရဲ႕ တေကၤတ


 • အခ်စ္စစ္တုိင္းဟာအခ်စ္ဦးပါ။

 • မုန္းတုိင္းထန္ထန္ ႏွလုံးလမ္းေၾကာင္းမွာ

  ေတာ္ေတာ္ရွည္ေအာင္ေလွ်ာက္ခဲ့ဖူးတယ္

 • မ်က္ေစာင္းထက္မွာစူးစုိက္ၾကည့္တတ္တဲ့

  ခ်စ္သူ မ်က္၀န္းမွာငါက်ဆုံးဖူးတယ္

 • ရီေ၀ႏွစ္မူးဖြယ္ရာ အနမ္းေတြစတင္ရာ

  ႏွင္းဆီဖူးေလးေတြရဲ ့ၾကဳိးကုိင္ရာအတုိင္း ကခဲ့ဖူးတယ္

 • ဒါေပမယ့္ခ်စ္သူရယ္

  အခ်စ္စစ္တုိင္းဟာအခ်စ္ဦးလုိပါပဲ

 • ဘ၀မွာအပုိင္သိမ္းထားခဲ့တဲ့ရက္စဲြေတြျပန္ပုံေဖာ္မိတယ္ညီမေလး ေပးခဲ့တဲ့တေကၤတ

0 comments

Make A Comment
top