ကဗ်ာက႑(၂)

posted under by chitsanmေသတမ္းစာ”
 • ခႏၵာေၾကြ၍ ငါေသခဲ့ေသာ္ .....

 • ငါေသာက္ခဲ့သည္
  သုိ႔ေသာ္ ... မေပါက္ခဲ့သည့္
  ကံစမ္းမဲအတြက္ ထုိအရက္
  ဆက္ေသာက္ .....

 • ငါထုိးခဲ့သည္
  သုိ႔ေသာ္ ... မေပါက္ခဲ့သည့္
  မက္လံုးမ်ားႏွင့္ ထီ
  ဆက္ထုိး .....

 • ငါခ်စ္ခဲ့သည္
  သုိ႔ေသာ္ ... ငါ့ကိုမွမုန္းသည့္
  မင္းအတြက္
  ငါ့လုိလူတစ္ေယာက္ က်န္ရွိပါေစ.....။


written by

Frankenstein--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 • ခ်စ္သူ .....
  မင္းဟာႏွင္းဆီတစ္ပြင့္ျဖစ္ခဲ့ရင္
  ငါ့အတြက္ နမ္း႐ႈိက္ခြင့္မရရင္ေတာင္
  ဆူးတစ္ခက္ေတာ့ ျဖစ္ခ်င္တရ္.....

 • ခ်စ္သူ .....
  အရိပ္ေပ်ာက္ခ်င္ရင္
  ေနေရာင္ေပ်ာက္ဖုိ႔ ျဖစ္ရင္ျဖစ္ႏုိင္မယ္
  မင္းေနာက္မွာ ငါဟာအရိပ္တစ္ခုထက္ပုိတရ္.....

 • ခ်စ္သူ .....
  “ငါ”ဆုိတဲ့ မင္းကိုခ်စ္တဲ့ “လူ”ဟာ
  ႏွင္း႐ုိင္းခပန္းတစ္ပြင့္ကို
  ရနံ႕တစ္ခုအတြက္ႏွင့္ေတာင္ ျဖတ္ႏုိင္ရဲတရ္.....

 • ခ်စ္သူ .....
  ငါ ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ
  အျပစ္၀န္ခံဖူးခဲ့တရ္.....
  ့္
  “ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္တဲ့ေကာင္မေလးကို

  စိတ္ကူးႏွင့္ အလြန္အၾကဴးခ်စ္ဖူးခဲ့သည္.....” လုိ႔ ။


written by

Nyilwan

0 comments

Make A Comment
top