သူတုိ႔လုိ

posted under by chitsanm
နံနက္အာ႐ံုတက္၍ မုိးေသာက္ေရာင္ျခည္ေလး တန္းစျပဳလာၿပီေလ။ သူတုိ႔ေတြမွာေတာ့ အုပ္စုဖဲြ႕ၿပီး ပ်ံလုိပ်ံ၊ နားလုိနားႏွင့္ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းကုိယ္စီနဲ႔ အသံအမ်ဳိးမ်ဳိးေပး၍ ျမဴးတူးေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႕ ေန႔သစ္ႀကီးကို ႀကိဳဆုိေနၾကေလရဲ႕။


သူတုိ႔ရဲ႕ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားဆီသုိ႔ အုပ္စုလုိက္ျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုခဲြ၍ျဖစ္ေစ ဆံုခ်ီ ဆန္ခ်ီျဖင့္ ဗ်ာမ်ားေနၾကေလရဲ႕ေလ။ တခ်ဳိ႕က လုိရာေရာက္တဲ့အတြက္ နားလုိနား၊ တခ်ဳိ႕က ေမွ်ာ္မွန္းရာပန္းတုိင္/ေနရာ (သို႔မဟုတ္)ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာအရာမ်ား မေရာက္ေသး၊ မရွိေသး တဲ့အတြက္ ဆက္လက္ၿပီး ပ်ံလုိကပ်ံၾကေပါ့။ တခ်ဳိ႕က အခ်ိပ္အဆက္ ျပဳလုပ္ေနသည့္သဖြယ္ တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ အသံေပးေနၾကေလရဲ႕။ တခ်ဳိ႕က သူတုိ႔လုိအင္ေတြ ျပည့္စံု သေလာက္ရွိတဲ့အတြက္ အသိုက္အၿမံဳေကာင္းေကာင္းနဲ႔ အရိပ္အာ၀ါသရဲ႕အတြင္းမွာ အနားယူေနၾကေလရဲ႕။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ မိမိတုိ႔လုိအင္ေတြ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ မျပည့္စံု မလံုေလာက္ေသးတဲ့အတြက္ ဆက္လက္ၿပီး ဗ်ာမ်ားေနေလေသးရဲ႕။


ဒီလုိနဲ႔ပဲ ေန႔သစ္ေလးအတြင္း သူတုိ႔ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ မ႐ိုးႏုိင္ေလာက္ေအာင္ တစ္မ်ဳိးၿပီး တစ္မ်ဳိး အမ်ဳိးမ်ဳိးအေထြေထြႏွင့္ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ေနၾကရရွာတယ္ေလ။ မနက္ဖန္ဆုိတဲ့ ေန႔သစ္ႀကီးက လက္ကမ္းလွမ္းၿပီး ႀကိဳဆုိမည့္အခ်ိန္ ေရာက္ရွိလုၿပီေလ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေန႔သစ္လုိ႔ မွတ္ယူထားတဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ဟာ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း၊ ခဲြခြာျခင္း၊ ေက်ာခုိင္းျခင္းဆုိတဲ့ ျခင္းသံုးျခင္းရဲ႕ လက္ေအာက္ကို ေရာက္ရွိသြားေလရဲ႕။
ႏႈတ္ဆက္ခဲြခြာျခင္းအသိအမွတ္ျပဳ ညေနဆည္းဆာခ်ိန္ရဲ႕ ေလေျပေလညွင္းေလးကလည္း တျဖဴးျဖဴးတုိက္ခတ္ေနေလရဲ႕။ ေႏြရာသီရဲ႕ အလြမ္းဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေရႊဥၾသေလးရဲ႕ ရင္နင့္၀မ္းနည္းဖြယ္အသံေလးနဲ႔အတူ သူတုိ႔ေတြရဲ႕ တစ္ေန႔သာလႈပ္ရွားမႈေလး ေတြလည္း ရပ္ဆုိင္းရမည့္အခ်ိန္ေလးကုိ ဦးတည္လာခဲ့ၿပီေလ။ ေန႔သစ္ကုိႀကိဳဆုိ ေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ (ျမင္ရတဲ့ျမင္ကြင္း၊ ၾကားရတဲ့အသံ) ေတြ႔ရတဲ့အျဖစ္မ်ဳိး နဲ႔ေတာ့ကြာျခား သြားၿပီထင္ပါရဲ႕ ။


တခ်ဳိ႕က အုပ္စုဖဲြ႔ၿပီး တိတ္ဆိတ္စြာျဖင့္ သူတုိ႔စံျမန္းမည့္ေနရာဌာနသုိ႔ ပ်ံသန္းသြားၾကေလရဲ႕။ တခ်ဳိ႕က အေဖၚေပ်ာက္သည့္ပံုႏွယ္ ၿငီးျငဴေအာ္ဟစ္ၿပီး ဗ်ာယာခတ္ေနရွာတယ္ေလ။ တခ်ဳိ႕က ႏွစ္သက္ရာတစ္ေနရာတြင္ ေခတၱနားခုိၿပီး တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္တက္စြာျဖင့္ ေလာကႀကီးရဲ႕ အလွ၊ ေလာကႀကီးရဲ႕ သဘာ၀ကို အျပည့္အ၀ခံစားေနေလရဲ႕။
ဒီလုိနဲ႔ပဲ မုိးကုတ္စက္၀န္းႀကီး၏ ရပ္၀န္းတစ္ခုမွ ေနလံုးနီနီႀကီးသည္လည္း တျဖည္း ျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားသလုိ သူတုိ႔ရဲ႕ပ်ံသန္းသြားလာမႈေတြလည္း အဆက္ျပတ္လုနီးပါး ျဖစ္သြားေလၿပီ။ ေလာကႀကီးဟာလည္း အမဲေရာင္အတိ ဖံုးလႊမ္း သြားခဲ့ၿပီေလ။


ထုိတစ္ေန႔သာရဲ႕ ျဖစ္ပံုဆန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးထဲမွ ျမင္ကြင္းအားလံုးကို ျမင္ေနရတဲ့သူရွိေနတယ္ တဲ့ေလ။ အဲဒီသူဟာ သူတုိ႔ဘာေတြလုပ္ေနတယ္၊ ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ စူးစုိက္ၿပီး အကဲခတ္ေနတယ္တဲ့ေလ။ ဘာေၾကာင့္ သူဟာ သူတုိ႔လုိ ျမဴးတူးေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႔ ေန႔သစ္ ကေလးရဲ႕အစမွာ မေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ရတာလဲ။ ဘာေၾကာင့္သူဟာ သူတုိ႔လုိ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း၊ ခဲြခြာျခင္း၊ ေက်ာခုိင္းျခင္းဆုိတဲ့ ေလာကႀကီးရဲ႕ ခံစားမႈစည္းစိမ္ႀကီးကို မခံစားႏုိင္ရတာလဲ။

0 comments

Make A Comment
top